मन भरि पीर छन
च्वाश घोच्ने तीर छन
यहाँबाट भागौँ भने 
सबै बाटो भीर छन ।

परि-परिको मान्छे भेटिन्छन् यहाँ
थरि-थरिको मान्छे भेटिन्छन् यहाँ
एकले अर्कोलाई डुबाउँन खोज्ने
वारी-परिको मान्छे भेटिन्छन् यहाँ ।

युगल सुनुवार
फिदिम नप पाँचथर

Kedar

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *