जहाँ कालो वादल हट्छ

Posted on January 18, 2011 | by अनुप जोशी 'प्रतित'

– अनुप जोशी ‘प्रतित’ जँहा कालो वादल हट्छ, त्यहाँ एक नगरी बन्नेछ साथी ! अनि लोकले समस्त प्रकारका गीत गाऊन सक्नेछन् । तब , तिमी र म पनि सँगै गाउनेछौ ,साथी […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange