नारी तिम्रो कोख दोषी हैन

Posted on February 24, 2010 | by बि. जे. बान्तवा राई

– बि. जे. बान्तवा राई नारी तिम्रो कोख दोषी हैन तिमी दोषी हैनौ, तिमीलाई दोष दिने दुनियाँ दोषी छ तिमीले जन्माएको सन्तानले नै दोषी देख्छ तिमीलाई तिमी कहिल्यै दोषी हुनै […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange