मुक्तक

Posted on December 18, 2009 | by भीमदर्शन रोका

– भीमदर्शन रोका (१) रात केवल एक प्रहर बाँकी छ तिन प्रहरको अन्तिम असर बाँकी छ पश्चिममा पुगेकी एक्ली चाँदनीलाई केवल यौटा मेरै भर बाँकी छ कैयौँले यहाँ रातको गीत […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange