आइमाईहरु यहाँ

Posted on September 3, 2010 | by विष्णु नेम्बाङ सुब्बा

– बिष्णु नेम्बाङ सुब्बा हात भएकाहरु खोरोन्ड़ो भएका छन् खुट्टा भएकाहरु लङगडो भएका छन् आँखा भएकाहरु अन्धो भएका छन् कान भएकाहरु बैरो भएका छन् जिब्रो भएकाहरु लाटो भएका छन् आइमाईहरू […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange