मोडल

Posted on December 23, 2009 | by चंकी श्रेष्ठ

– चंकी श्रेष्ठ आमा सिकिस्त छिन् । तर, ऊ अत्यन्तै व्यस्त छे । बाबुले फोनमा भनेको छ, ‘अन्तिम अवस्थामा आमाले भेट्न चाहेकी छन्, तुरुन्तै आउनू ।’ ‘तुरुन्तै आउनू’, यो वाक्यसँग […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange