बहुरंगबादको बाटो, बौद्ध दर्शन र चालित ध्यानको सिद्धान्त

Posted on October 11, 2010 | by चेवन श्री

– चेवन श्री  यो बहुरङ्गवादको भनेको नेपाली माटोमा जन्मेर खाइखेलेको यस्तो साहित्यिक वाद हो जो आफ्नो पृथकतामा समग्रता देखिरहेछ । रङ नै त्यो तत्व हो जो समग्रतामा पनि पृथकता बोकिहिँड्छ । […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange