नाङ्गी द्रोपदी

Posted on April 20, 2017 | by Deepa Ewai

म नाङ्गी द्रोपदी विराट त्यस महलको भव्य कुर्सीमा विराजमान महाराज धृतराष्ट्रलाई यो द्रोपदीको प्रणाम ।   जङ्गल र तालहरुमा गोपिनी नङ्ग्याउने  कृष्णले भारी सभामा मेरो वस्त्र हरण हुन दिएन आज […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange