सीमा समाधिस्त गर्दछु

Posted on November 19, 2010 | by देश सुब्बा

– देश सुब्बा यो सीमा रेखा जसले मेरो निधार कोरेको छ अब त्यसको समाधिस्त गर्दछु यो रेखा जसले भीष्मलाई कौरव रेखामा उभ्यायो, यो रेखा जसले कृष्णलाई पाण्डव रेखामा उभ्यायो उभ्यायो, द्रोण, […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange