जीवनको परिभाषा खोज्दा

Posted on October 1, 2010 | by धन यक्सो

– धन यक्सो कसैले जीवन सपना हो भन्छन निधाइन्जेल देखिने ब्युझे पछी सकिने कसैले जीवन भित्र संघर्ष नै संघर्ष देख्छन कोहि जीवनलाई प्रेमको प्रतिक मान्छन प्रेम बिनाको जीवन कल्पना बाहिरको […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange