महाभिनिष्क्रमणका अस्वीकृत पाइला

Posted on December 17, 2010 | by डा. कविताराम श्रेष्ठ

नाङ्गै पदार्पण मात्र गरी हेर

Posted on December 23, 2009 | by डा. कविताराम श्रेष्ठ

– डा. कविताराम श्रेष्ठ (अस्वीकृत कविता) भाषाको तरङ्गसँगै अभिव्यक्त भयौ । मेरो मानसभित्र तिम्रो जन्म भएको छ । कविता तिम्रो नाम भयो । मानसपुत्री ! नाङ्गै तिमी जन्मेकी छौ । […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange