वीरता कायरता

Posted on December 21, 2009 | by डा लाल श्याँकारेलु रापचा

– डा लाल-श्याँकारेलु रापचा वीरता-कायरता एमसी टर्नर साहिब ! गोर्खाली वीरताको लहरे गाथामा विगतको थर्ड क्वीन आलेक्जेन्ड्राज् ओन गोरखा राइफल्ज्बाट तपाईं यो पलमा स्वर्गपुरीको जुनसुकै कुनामा रहे पनि म ब्रेभेस्ट […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange