मज्दूरी जिन्दगी

Posted on August 26, 2010 | by हेमकला राई साम्पाङ

– हेमकला राई साम्पाङ बिहान त जसो-तसो छाक टार्यो साँझ के गर्ने थहा छैन एका तिर हे-यो आङ ढाक्ने टालो छैन, छाक टार्दै मा ठिक्क कठै! आङ टाल्ने त पालै […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange