जगतराम बर्देवा घायल

Posted on September 10, 2011 | by करण थापा

      कम्प्युटरको किबोर्ड सरी किन थिच्छौ घरी घरी स्वाभिमानी नेपाली भै किन बिक्छौ घरी घरी नेपाल बनोस शान्तिक्षेत्र युद्ध गर्ने मैदान हैन बिद्रोहको पाठ मात्रै किन सिक्छौ घरी […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange