‘निठूरी’ नयाँघरेका नाममा

Posted on December 21, 2010 | by वसन्तकुमार बस्नेत

१ इलाम मेरी स्वप्नसुन्दरी विपनीमा तिमीलाई देखेको छैन मन टेकिएको त उहिल्यै हो दाग लाग्ला भनेर पाउ टेकेका्े छैन कुरा काट्नेहरु यहाँमात्रै कहाँ छन् र होलान् त्यहाँ पनि अक्षरको बात […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange