मेरी दिदी

Posted on November 15, 2010 | by विशद

-विशद मेरी दिदी आफ्ना दुब्ला-चेप्टा हातका औलाहरु खेलाएर निकै लामो नाइल नदिजस्तै लामो एउटा चुल्ठो बाट्थीन र चुल्ठोको टुप्पोमा कस्ने गर्थीन एकहाते सेतो रिबन । उनी बगरका वालुवामा लुट्पुटिएर घण्टौसम्म […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange