रगत उत्तर आधुनिक

Posted on November 30, 2015 | by जयन्ता शर्मा

रगत त सबैको रातै नै हुन्छ। हो, सानै देखि उसले यस्तै देखेको छ। जयन्तकृष्ण फगत् एक्लै आफैंसँग बात मार्छ: प्रश्न गर्छ, उत्तर दिन्छ आफैं प्रतिवाद गर्छ - रगत सबैको साँच्चै […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange