मुक्तक

Posted on January 7, 2017 | by चन्द्र भट्ट 'चाँदनी'

शीकार गर्ने मेरो तिर विकेन सधै घोचीरहने यो पिर बिकेन मलाई वार पार बनाईरह्यो सधै, खोटोको खोटै यो तकदीर बिकेन । आउछन फेरी कसम खान्छन उनीहरु केही दिन्छन अनी केही […]

मुक्तक

Posted on September 21, 2016 | by चन्द्र भट्ट 'चाँदनी'

त्यो बिछोड पछिको चोट देखाएर गई माया मागे मैले उ नोट देखाएर गई चन्द्रमा छुने सपना भएर होला मेरो प्रेमी थिए म उल्टै खोट देखाएर गई । कोही कसैलाई खास […]

4 मुक्तक

Posted on September 16, 2016 | by चन्द्र भट्ट 'चाँदनी'

तन एउटै मन एउटै अफसोच जिवन भएन बाचा कसम प्रेमपनको अशल बन्धन भएन सधै अभावै अभाव भईरहन्छ मलाई अवत समर्पण, बचन, चाहाना एउटै लगन भएन । आफू बस्ने नि मेरो […]

Marquee Powered By Know How Media.
Secured By miniOrange